קווטר פייפ – Quarter Pipe

החל מ- 2,650

קיימת האפשרות לייצור לפי מידות מיוחדות לבקשת הלקוח.

קווטר - Quarter Pipe
קווטר פייפ – Quarter Pipe